Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viasweetnothingg sweetnothingg
6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viayourheartbeat yourheartbeat
5846 0919
Reposted fromcalifornia-love california-love viapomruki pomruki
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viapomruki pomruki
W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viapomruki pomruki
Wiem, życie jest krótkie i nie raz liczę tylko na wódkę i melanż.
— Kuban - “Brednie”
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku.
— Waldemar Łysiak, Konkwista.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
Pamiętaj by cierpieć z wdziękiem damy, nie pisz nigdy by wrócił.
Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viacytaty cytaty
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychoviolet psychoviolet
8707 820f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
3370 0fb0
Reposted fromoutline outline viafoods foods
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl