Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1744 1b8c 500
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet
Zrobiłeś mi taką przykrość, że nie jestem w stanie tego opisać. Zrysowałeś mnie już na zawsze. Myślę, że to moment krytyczny. Coś we mnie zamknąłeś. Przejebałeś coś we mnie!
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

I jest mi tak po prostu przykro, gdy pomyślę sobie jak beznadziejna jestem.

Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy vianergo nergo
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam.  
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada.  
- Podarło się?  
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.  
- Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viastaystrongangie staystrongangie
1757 a12d 500
Reposted fromkimik kimik viasweetnothingg sweetnothingg
9889 86f0 500
T. Mafi, Dotyk Julii
Reposted fromMerlinka Merlinka viasweetnothingg sweetnothingg
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viadlaczegonie dlaczegonie
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viastaystrongangie staystrongangie
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastaystrongangie staystrongangie
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda vianergo nergo
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viaabeille abeille
8676 a0a6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaIriss Iriss
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viaorchis orchis
2143 7373
Reposted frommysoul mysoul viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl